Ψυχική Επανευθυγράμμιση

Στην Ψυχική Επανευθυγράμμιση, έχουμε πρόσβαση στα Ακασικά Αρχεία του ενδιαφερόμενου, ενημερώνοντας τον, σχετικά με τη Θεϊκή ουσία της Ψυχής του. Το κάνουμε αυτό με την πρόσβαση σε πληροφορίες με βάση την προέλευση της Ψυχής. Ενημερώνεται για το πώς, μέσω της επιλογής, έχει διαμορφώσει την δική του εμπειρία κατά τη πάροδο των ενσαρκώσεων του.

Οι πληροφορίες που δίνονται στην Ψυχική Επανευθυγράμμιση, τον βοηθούν να εκφράσει τη δική του Θεϊκή ουσία στην καθημερινότητα του. Προσφέρει επίσης την αιτιολογία, ως προς το γιατί αυτός αντιμετωπίζει πολλές από τις τρέχουσες καταστάσεις.

Όχι μόνο του δίνουμε μια σαφή κατανόηση του ποιος είναι σε Ψυχικό επίπεδο αλλά τον βοηθήσουμε να καταλάβει γιατί δεν ζει την Θεϊκότητά του, ποια είναι τα μπλοκαρίσματα και οι περιορισμοί, που δεν του επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στα Θεϊκά του δώρα και γιατί έχει τις τωρινές εμπειρίες.

Επίσης “καθαρίζουμε” ενεργειακά τα Ακασικά Αρχεία του από αρνητικές επιρροές που δημιουργούνται από τις επιλογές του, τόσο κατά τις παρελθούσες ενσαρκώσεις, όσο και κατά την παρούσα. Αυτό δίνει μια μοναδική ευκαιρία για να κάνει νέες επιλογές και ουσιαστικά να αλλάξει τις τωρινές εμπειρίες του.

Η συνολική πρόθεση της Ψυχικής Επανευθυγράμμισης, είναι να τον βοηθήσει να ευθυγραμμιστεί, μέσω της επιλογής, με την Θεϊκή του ουσία, προκειμένου να βιώσει την ανθρώπινη εμπειρία της αφθονίας και της ολοκλήρωσης.

Τέλος, ενώ η Ψυχική Επανευθυγράμμιση, έχει ήδη γίνει στο επίπεδο των Ακασικών Αρχείων, δίνουμε στον ενδιαφερόμενο μια εργασία, την οποία θα κάνει ο ίδιος στο σπίτι του, έτσι ώστε με την ενεργή συμμετοχή του να γίνει η γείωση της ενέργειας του καθαρισμού στο υποσυνείδητό του, τόσο μέσω της εργασίας αυτής όσο και της επανάληψης. Η εργασία αυτή γίνεται για 21 συνεχόμενες ημέρες, γιατί τόσες χρειάζονται για να αλλάξει σημαντικά η δονητική μας κατάσταση, έτσι ώστε να φτάσουμε στο «σημείο ανατροπής», που οι νέες επιλογές είναι πιο εύκολα προσβάσιμες.   

Τι είναι τα Ακασικά Αρχεία

Τα Ακασικά Αρχεία είναι η ενεργειακή «βάση δεδομένων» που αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες σχετικά με όλες τις επιλογές που έγιναν ποτέ. Κάθε Ψυχή έχει το δικό της Ακασικό Αρχείο, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτήν, από την στιγμή της γένεσης της από την Θεϊκή Πηγή.

Τα Ακασικά Αρχεία είναι πέμπτο-διαστασιακά στη ουσία τους. Σκεφτείτε τα ως μια ενεργειακή “λεωφόρο πληροφοριών” που βρίσκεται έξω από τον χώρο και τον χρόνο.

Επειδή δεν δεσμεύονται από τον χρόνο και τον χώρο, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι πολύ πρακτικό, δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να είμαστε φυσικά ή χρονικά παρόντες με τους ενδιαφερόμενους, ώστε να κάνουμε την Ψυχική Επανευθυγράμμιση.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα Ακασικά Αρχεία δεν είναι ένα «συγκεκριμένο μέρος»!

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι είμαστε μέρος των Αρχείων, ακριβώς όπως είμαστε μια ψυχή. Τα αρχεία δεν υπάρχουν «εκεί πάνω», ενώ είμαστε «εδώ κάτω.»

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πολύ-διαστασιακά Όντα. Είμαστε τρίτο-διαστασιακά στην ανθρώπινη μορφή μας, τέταρτο-διαστασιακά στο επίπεδο του εγώ, και πέμπτο-διαστασιακά ως πνευματικά όντα. Όλες οι διαστάσεις συνυπάρχουν ως εκφράσεις η μία της άλλης.