Καποδιστρίου 38, 
Αθήνα, Τ.Κ. 104 32
Κιν.: 6955-661491
e-mail: info@hlioyxoros.gr