Κοσμοενεργειακή

Τι είναι

Η Κοσμοενεργειακή είναι ένα θεραπευτικό σύστημα, σχετικά καινούργιο στη Δύση, που αφορά την ολιστική αντιμετώπιση της ανθρώπινης υπόστασης ως μίας ενεργο-πληροφοριακής οντότητας και είναι δομημένη σε επιστημονική βάση.

Η Κοσμοενεργειακή ως ενεργειακή μέθοδος καθαρισμού, ίασης, προστασίας και πληροφοριών, δημιουργήθηκε το 1983 από τον Ακαδημαϊκό Vladimir A. Petrov (1958 – 2007) στη Ρωσία και μετά από πολύχρονη έρευνα που προηγήθηκε στον τομέα της βιο-ενεργειακής και των ενεργειακών φαινομένων του μη-ορατού κόσμου.

Έχει βαθιές ρίζες στις απόκρυφες και θεραπευτικές γνώσεις της Αρχαίας Αιγύπτου, του Θιβέτ, της Αρχαίας Ελλάδας και των αναπτυγμένων πολιτισμών της Αρχαιότητας.

Η όλη φιλοσοφία και πρακτική της Κοσμοενεργειακής, βασίζεται στη γενικότερη και πάγια αρχή της ενεργειακής θεραπευτικής, ότι κάθε πρόβλημα υγείας εκδηλώνεται πρωταρχικά ως διαταραχή στο ενεργειακό μας σώμα, ως αποτέλεσμα πνευματικών ή ψυχικών δυσαρμονιών.

Η Κοσμοενεργειακή δημιουργήθηκε ως νέα γενιά Γνώσης, ως επιστημονικά αξιόπιστη ενεργειακή μέθοδος καθαρισμού, ίασης, προστασίας και πληροφοριών, αποτελώντας ένα δομημένο Σύστημα Γνώσεων, Πληροφοριών και Τεχνικών, που εφαρμόστηκε στα πλαίσια κλινικών ερευνών, μετρήσιμων και επαληθεύσιμων αποτελεσμάτων, στατιστικών στοιχείων και προγνώσεων.

Αρχικά οι έρευνες αυτές έλαβαν χώρα σε νοσοκομειακές μονάδες και κλινικές και αργότερα σε επιστημονικά εργαστήρια, εξοπλισμένα με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και ευκρίνειας. Ως εκ τούτου, η Κοσμοενεργειακή ενσωματώνει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Επιστήμης, γιατί τα αποτελέσματά της είναι εργαστηριακά μετρήσιμα, στατιστικά αποδεδειγμένα και προβλέψιμα.

Η ενεργειακή θεραπεία με τη μέθοδο της Κοσμοενεργειακής, είναι διαδικασία βασισμένη στους φυσικούς νόμους του Λεπτοφυούς (μη-ορατού και μη-αντιληπτού) κόσμου, που επιτρέπει να θεραπευτεί όχι μόνο το φυσικό σώμα αλλά και να εξαλειφθούν οι αιτίες που βρίσκονται στα συναισθηματικά, διανοητικά και άλλα ανώτερα επίπεδα. Από τα ισχυρότερα εργαλεία της Κοσμοενεργειακής, η διαγνωστική της μέθοδος, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που βασίζεται, όχι στην ανατομία του φυσικού σώματος αλλά στη δομή των ενεργειακών σωμάτων του ανθρώπου και στη λειτουργία των βιο-ενεργο-πληροφοριακών πεδίων (αύρα) και κέντρων (chakra).

Με τη μέθοδο της Κοσμοενεργειακής, οι ενεργειακές συνιστώσες των αποτελεσμάτων μετά τη συνεδρία είναι μετρήσιμες ακόμα και με απλές μεθόδους, όπως με την ενεργειακή ράβδο, όπου μπορεί κανείς να δει τις τυχών διαφορές και βελτιώσεις των ενεργειακών παραμέτρων, σε σύγκριση με τις ίδιες παραμέτρους πριν τη συνεδρία. Στα πλαίσια των μετρήσεων μετά τη συνεδρία, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ακόμα και μεταβολές βάρους σε μια απλή ζυγαριά οικιακής χρήσης.

Τα άμεσα και πολλές φορές θεαματικά αποτελέσματα που διαφαίνονται από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες, σε όλα τα επίπεδα, η διαγνωστική ακρίβεια, η απτή σχέση αιτίας και αιτιατού, οι αξιόπιστες πληροφορίες που παρέχουν οι συχνότητες, η απόλυτη ενεργειακή προστασία, η δυνατότητα εκτέλεσης συνεδρίας από απόσταση, η αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, είναι μόνο μερικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι πρώτοι μαθητές της Κοσμοενεργειακής, ήταν στην πλειοψηφία τους επιστήμονες από διαφόρους τομείς, όπως γιατροί, φυσικοί, μηχανικοί, μαθηματικοί, δάσκαλοι κλπ.

Επίσης, με τη μέθοδο της Κοσμοενεργειακής γίνεται ενεργειακός καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, φυτών, ζώων, αντικειμένων (προσωπικής, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), τροφής, ύδατος, κλπ.

Εκτός αυτού, με τις τεχνικές της Κοσμοενεργειακής, γίνεται εντοπισμός γεο-παθητικών ζωνών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (σπίτια, γραφεία, οικόπεδα κλπ), η ύπαρξη των οποίων προκαλεί σοβαρές ενεργειακές διαταραχές στην υγεία των ανθρώπων, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, στις οικονομικές και επαγγελματικές δραστηριότητες τους.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)

Το 2009 ιδρύθηκε η Διεθνής Κλασική Κοσμοενεργειακή Ομοσπονδία (ICCF – International Classic Cosmoenergy Federation), με Αριθμό Μητρώου 40008137727 και έδρα την Ρήγα της Λετονίας. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς αναγνωρίστηκε επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που ανήκει στον ΟΗΕ και εδρεύει στην Γενεύη. Είναι η μόνη Εναλλακτική Ενεργειακή θεραπευτική μέθοδος που αναγνωρίζεται ως επιστημονική. Τα αποτελέσματά της είναι μετρήσιμα και βασίζονται στην Κβαντική Φυσική.

Πως εφαρμόζεται

Με την επαφή και χρήση των κατάλληλων ενεργειακών θεραπευτικών συχνοτήτων ή ‘’Κοσμικών Καναλιών’’ (δηλαδή συγκεκριμένων τύπων αιθερικής ενέργειας), γίνεται σταδιακή αποκατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Τα Κοσμικά αυτά Κανάλια (ή συχνότητες), αφορούν σε συγκεκριμένους τύπους αιθερικών ποιοτήτων, εκ των οποίων η καθεμία εξυπηρετεί διαφορετικές εφαρμογές εντοπισμού διαταραχών και θεραπείας.

Ο εντοπισμός των διαταραχών γίνεται και πάλι τόσο με τη βοήθεια ειδικών “Κοσμικών Καναλιών”, μέσω των οποίων γίνεται επισκόπηση οργάνων και συστημάτων του οργανισμού, όσο και με μεθόδους ανίχνευσης της ενεργειακής ροής στους μεσημβρινούς και τα ενεργειακά κέντρα (τσάκρα).

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Σχολής μας, για να ολοκληρωθεί ένας θεραπευτικός κύκλος χρειάζονται 12 συνεδρίες με συχνότητα 2 με 3 φορές την εβδομάδα, για να υπάρχει αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και την πορεία της θεραπείας.

Οφέλη της Κοσμοενεργειακής

Τα θεραπευτικά οφέλη είναι πολυδιάστατα και σε όλα τα επίπεδα.

 • Αντιμετώπιση πρόσφατων και χρόνιων παθήσεων (καρδιακά επεισόδια, εγκεφαλικά, παθήσεις νεφρών, ορμονικές διαταραχές, προβλήματα σπονδυλικής στήλης, θυρεοειδής αδένας, πνεύμονες και αναπνευστικό σύστημα κλπ).
 • Σωματική, νοητική, πνευματική υγεία και αρμονία, ως αποτέλεσμα της καλής σύνδεσης που δημιουργείται με ανώτερες δονήσεις.
 • Εξισορρόπηση λειτουργίας των chakra, επούλωση, διεύρυνση και ενίσχυση της αύρας, εξουδετέρωση ενεργειακών επιθέσεων και απαλοιφή επιπτώσεων από αυτές καθώς και προστασία από ενεργειακές επιρροές άλλων.
 • Απομακρύνονται οι φοβίες, η μελαγχολία, οι αϋπνίες, η κατάθλιψη, το στρες και δημιουργείται καλή ψυχολογική κατάσταση.
 • Αυξάνεται το ενεργειακό πεδίο, το δυναμικό, την δημιουργικότητα και το άτομο μπορεί να επιτύχει τους στόχους του, να βελτιώσει την εργασία του κτλ.
 • Βελτιώνεται η μνήμη.
 • Βοηθά στο να εκδηλωθούν ικανότητες και ταλέντα.
 • Δημιουργείται αρμονία στις προσωπικές, οικογενειακές κι επαγγελματικές σχέσεις.
 • Βοηθά να απομακρύνονται ενεργειακές συνδέσεις σχέσεων που έχουν ήδη τελειώσει (π.χ. θάνατος, χωρισμός κτλ).
 • Καθαρίζει ενεργειακά τους χώρους από παλαιότερες ενέργειες και δημιουργεί αρμονικό περιβάλλον (για επαγγελματικούς χώρους, κατοικίες κλπ).
 • Ενεργοποίηση αντικειμένων.
 • Μέσα από τη θεραπεία, ευεργετούνται και άλλα άτομα, κοντινά ή μακρινά που το έχουν ανάγκη.