Τι είναι η Αύρα

Η αύρα είναι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που περικλείσει κάθε πλάσμα που υπάρχει. Δεδομένου ότι υπάρχει ένα ενεργειακό πεδίο γύρω από τα πάντα, ακόμα και μία πέτρα ή ένα τραπέζι έχει αύρα. Στην πραγματικότητα η αύρα, αν και περιβάλλει ολόκληρο το σώμα, είναι επίσης μέρος κάθε κυττάρου του σώματος και αντικατοπτρίζει όλες τις λεπτές ενέργειες της ζωής.

Είναι η ενέργεια που πηγάζει από το σώμα, και μπορεί να πει πολλά, από τον χαρακτήρα, μέχρι τα βαθύτερα συναισθήματα και τις διαμάχες που έχουμε μέσα μας. Οι ενέργειες που κυλούν μέσα στην αύρα μας, αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα μας, τον τρόπο ζωής μας, τις σκέψεις μας και τα συναισθήματα μας. Η αύρα αποκαλύπτει καθαρά, την νοητική, ψυχική και σωματική μας κατάσταση.

Η αύρα μας επίσης αλληλεπιδρά συνεχώς με την αύρα των άλλων. Όταν συναντάμε κάποιον που μας είναι αρεστός, η αύρα μας ανοίγει και επιτρέπει στην αύρα του άλλου να αναμειχθεί μαζί της. Όταν συναντάμε κάποιον που δεν μας αρέσει, οι αύρες απωθούν η μία την άλλη. Αυτό συμβαίνει γιατί την κάθε στιγμή γίνετε ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω της αύρας και είναι ένα είδος πληροφόρησης, για την νοητική, ψυχική και σωματική κατάσταση του άλλου.

Μια υγιής αύρα λάμπει από ζωή, υγεία και ζωτικότητα. Διακηρύσσει στον κόσμο ότι το άτομο είναι υγιές στον νου, το σώμα και το πνεύμα. Αν κάτι δεν πάει καλά σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τομείς, φαίνεται στην αύρα.

Προβλήματα υγείας, φαίνονται στην αύρα, πολύ πριν αυτά εκδηλωθούν στο υλικό σώμα. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκετε γιατί σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί ένα κανάλι διάγνωσης και θεραπείας, δηλαδή είναι ο καθρέφτης των συναισθημάτων, της πνευματικότητας αλλά και της υγείας μας. Και μέσω αυτής μπορούμε να θεραπευτούμε, γιατί το ενεργειακό κομμάτι μας αποτελεί ένα θεραπευτικό πεδίο εξίσου σημαντικό με το φυσικό μας σώμα.

Στην αύρα εκδηλώνονται μορφές, αποτυπώνονται σκέψεις και συναισθήματα ως βασικοί χρωματισμοί, ανάλογοι της διάθεσης, του χαρακτήρα και των συνηθειών, οπότε το χρώμα καταλήγει να αποδώσει και ψυχικά βιώματα.

Σε ότι αφορά στην έκταση της αύρας, αυτή μεγαλώνει όσο προχωρούμε από τους πιο υλικούς προς τους περισσότερο πνευματικούς φορείς. Ωστόσο, η συνειδησιακή εξέλιξη συμβάλει τόσο στην εκλέπτυνση και την πληρέστερη οργάνωση της αύρας, όσο και στην αύξηση του «χώρου» που καταλαμβάνει.

Γενικά ισχύει ο εξής κανόνας: «Η αύρα της οποίας τα χρώματα είναι σκούρα και συγκεχυμένα στην αρχή της εξέλιξης, αυξάνει σε ακτινοβολία και ομορφιά εφόσον ο άνθρωπος αναπτύσσεται και απορρίπτει τις σκιερές του πτυχές, πειθαρχεί στον ανώτερο του εαυτό και οργανώνει τις λεπτοφυείς του υποστάσεις». Με άλλα λόγια, όσο πιο μπροστά βρίσκεται κάποιος πάνω στο εξελικτικό μονοπάτι, τόσο πιο δυναμική, οργανωμένη και ισορροπημένη είναι η αύρα του.