Φωτογράφηση – Ανάλυση Αύρας & Chakra

Τι είναι

Πρόκειται για την απεικόνιση και ανάλυση της Αύρας και των Chakra (ενεργειακών κέντρων), μέσω ενός λογισμικού συστήματος, με την ονομασία Inneractive® Aura Video Station.

Το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε βασιζόμενο στις αρχές και μελέτες της βιο-ανάδρασης, της ψυχολογίας, των χρωμάτων, του ανθρώπινου ενεργειακού πεδίου και της γνώσης νου-σώματος. 

Πως εφαρμόζεται

Το Inneractive® Aura Video Station χρησιμοποιεί έναν βιο-αισθητήρα, και μετράει μέσω του αριστερού χεριού, τα δεδομένα βιο-ανάδρασης (ηλεκτρική αγωγιμότητα δέρματος και θερμοκρασία), του ενδιαφερόμενου, εκείνη τη χρονική στιγμή.

Αυτά τα δεδομένα αναλύονται, υπόκεινται σε άμεση επεξεργασία, μέσω του λογισμικού και εμφανίζονται ως Ενεργειακή Δραστηριότητα ή Απεικόνιση Αύρας στην οθόνη του υπολογιστή.

Η συγκεκριμένη Απεικόνιση Αύρας, αντιπροσωπεύει το βιο-ενεργειακό πεδίο, την συναισθηματική – ενεργειακή κατάσταση, τον τύπο προσωπικότητας και την εν γένει κατάσταση του ενδιαφερόμενου, την συγκεκριμένη στιγμή.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα, στο τέλος της συνεδρίας, παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο με τη μορφή εκτυπωμένης εκτενούς αναφοράς, 22 – 24 σελίδων . 

Οφέλη Ανάλυσης Αύρας & Chakra

Η Ανάλυση Αύρας & Chakra, ακριβώς επειδή συνοδεύεται από την εκτυπωμένη εκτενή αναφορά, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό επιπλέον εφόδιο, τόσο για τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όσο και για τον θεραπευτή του, καθώς μπορεί να απεικονίσει την βιο-ενεργειακή κατάσταση του ατόμου, πριν και μετά από μία θεραπεία. Ταυτόχρονα, λειτουργεί και σαν αποδεικτικό της αποτελεσματικότητας των εκάστοτε θεραπειών.

Επίσης είναι εργαλείο ενδοσκόπησης, αυτογνωσίας και εξέλιξης και έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση, σε όλα τα επίπεδα, του ανθρώπου.