Υπνοθεραπεία

Τι είναι

Η Ύπνωση είναι μια φυσιολογική κατάσταση συνειδητότητας, ανάμεσα στην πλήρη εγρήγορση, την ονειρική κατάσταση και τον ύπνο. Ουσιαστικά είναι μια σύνδεση ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο μέρος του νου, που μας εξασφαλίζει πρόσβαση σε πολλούς πόρους, που δεν είναι διαθέσιμοι στον συνειδητό νου. Δεν είναι παρά μία τεχνική παράκαμψης της αναλυτικής σκέψης και κριτικής λειτουργίας του εγκεφάλου, με σκοπό να καθιερώσει εστιασμένη και επιλεκτική προσοχή, καθιστώντας έτσι τον νου δεκτικό σε υποβολές.

Μέσω της βαθιάς ποιοτικής, νοητικής και σωματικής χαλάρωσης καθώς και από την προαναφερθείσα εσωτερική εστίαση, η Ύπνωση μας βοηθά να έχουμε καλύτερη επαφή με το σώμα, τις σκέψεις, τις αισθήσεις και τα συναισθήματά μας, σε υποσυνείδητο επίπεδο, προκαλώντας έτσι μία υγιέστερη νοητική κατάσταση σε σχέση με τους αγχώδεις ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η Θεραπευτική Ύπνωση (υπνοθεραπεία) είναι η χρήση της ύπνωσης με θεραπευτικό σκοπό. Η Θεραπευτική Ύπνωση (υπνοθεραπεία) εξερευνά τον νου και τον ρόλο του, στις ασθένειες. Πολλοί αντιλαμβάνονται πως ο νους τους μπορεί να ευθύνεται για κάποιο θέμα τους κι έτσι όλο και περισσότερα άτομα καταφεύγουν σε αυτήν, για να το επιλύσουν. Είναι μια πολύ ασφαλής μορφή θεραπείας και στόχος της είναι να επιλύσει το εκάστοτε θέμα και όχι να το καλύψει με χημικές ουσίες.

Πως εφαρμόζεται

Η Θεραπευτική Ύπνωση (υπνοθεραπεία) είναι μια σύνδεση ανάμεσα σε δύο κόσμους, την ύπνωση και την θεραπεία. Αυτή καθ’ αυτή η ύπνωση, δεν συνιστά αγωγή (πέρα από το γεγονός ότι επιφέρει χαλάρωση), είναι όμως απαραίτητη για την εκτέλεση της αγωγής (θεραπείας). Πολλοί συγχέουν αυτά τα δύο μεταξύ τους και εστιάζουν στην ύπνωση αντί στην θεραπεία. Σκοπός είναι να χρησιμοποιήσουμε τα οφέλη της υπνωτικής κατάστασης, όπου ο συνειδητός και ο ασυνείδητος νους επικοινωνούν μεταξύ τους, για να βοηθήσουμε την θεραπεία.

Ρόλος του υπνοθεραπευτή είναι να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες του, κάνοντας τις σωστές υποθέσεις, έτσι ώστε να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να λύσει τα θέματά του, ενώ βρίσκεται σε υπνωτική κατάσταση. Στην διάρκεια της συνεδρίας, στόχος του υπνοθεραπευτή είναι να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να χαλαρώσει, να επικοινωνήσει με το ασυνείδητο του και να λύσει το θέμα του, να μάθει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια πιο βελτιωμένη και ενημερωμένη εικόνα των γεγονότων, να συνδέσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Ο υπνοθεραπευτής συζητά με τον ενδιαφερόμενο ώστε να διευκρινιστεί η φύση του θέματος που αντιμετωπίζει την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κατόπιν, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από τον υπνοθεραπευτή για τη διαδικασία της υπνοθεραπείας, τη λειτουργία της και για το τι πιθανότατα θα βιώσει κατά τη διάρκειά της.

Οφέλη της Θεραπευτικής Ύπνωσης

Η Θεραπευτική Ύπνωση (υπνοθεραπεία) είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και ασφαλής σε μία πληθώρα περιπτώσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από αυτές, όπου έχουν παρατηρηθεί θετικά αποτελέσματα όπως είναι οι φοβίες, οι κρίσεις πανικού, η διαχείριση και ανακούφιση χρόνιου πόνου, η διαχείριση θυμού, ο έλεγχος του στρες, τα προβλήματα ύπνου, η χρήση ουσιών και η εξάρτηση από αυτές, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, η αποφυγή αρνητικών σκέψεων, τα διάφορα θέματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, τα επαγγελματικά θέματα κλπ.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαρτάται από το πιο είναι το θέμα μας αλλά και από το ίδιο το άτομο. Η υπνοθεραπεία δεν είναι όμως πανάκεια που θεραπεύει τα πάντα αλλά είναι μια συμπληρωματική θεραπεία που λειτουργεί παράλληλα με την συμβατική αγωγή καθώς επίσης δεν είναι για όλους και για όλα.