Life Coaching

Η έννοια του Coaching

Ο όρος Coaching παραπέμπει στον αθλητισμό όπου και η πρώτη χρήση του όρου εμφανίζεται το 1861. Το λεξικό “Oxford Dictionary” ορίζει το ρήμα coach ως “εκπαιδεύω και προετοιμάζω μέσα από ιδιωτικά μαθήματα». Επιπλέον η λέξη coach σε πολλά λεξικά μεταφράζεται ως «άμαξα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ανθρώπων από το σημείο που βρίσκονται, σε ένα άλλο σημείο που θέλουν».

Το Coaching έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα με πρώτο Coach κατά πολλούς τον Σωκράτη. Ο Σωκράτης χρησιμοποιώντας την μαιευτική μέθοδο και μέσω κατάλληλων ερωτήσεων βοηθούσε τον συνομιλητή του να φτάσει σταδιακά σε γνώσεις που ήδη είχε μέσα του, να ανακαλύψει τον εαυτό του και στη συνέχεια, συνειδητοποιώντας την αλήθεια του, να προχωρήσει επιτυχώς στη ζωή του.

Το Coaching στη σημερινή του μορφή παρουσιάζεται στις ΗΠΑ στο τέλος της δεκαετίας του 1980, μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζονται Coachees στις εταιρείες με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των στελεχών. Στη δεκαετία του 1990 εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στην Αυστραλία και την Ευρώπη. Στις ΗΠΑ η προσέγγιση του Coaching δέχεται αρκετούς επηρεασμούς από το NLP (Neuro-Linguistic-Programming), ενώ στη Μ. Βρετανία και την Αυστραλία η προσέγγιση του Coaching είναι περισσότερο επηρεασμένη από την κλινική ψυχολογία και τις σχολές ψυχοθεραπείας.

Γενικότερα, επιστημονικά το Coaching έχει επηρεαστεί από την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, το Management, την Εκπαίδευση ενηλίκων και τη Φιλοσοφία. Το επιστημονικά πεδίο όμως στο οποίο φαίνεται να στηρίζεται και να αποκτά τα τελευταία 20 χρόνια μια επιστημονική βάση είναι o τομέας της Θετική Ψυχολογίας, Seligman (2000). Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Θετικής Ψυχολογίας Seligman, το Coaching είναι το πρακτικό εργαλείο εφαρμογής του νέου αυτού πεδίου της ψυχολογίας.

Ο όρος Coaching δε έχει αποδοθεί επαρκώς στα Ελληνικά με αποτέλεσμα άλλοτε να μεταφράζεται ως προπόνηση και άλλοτε ως προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Οι διαφορές του Coaching από άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες ανάπτυξης

Είναι χρήσιμο να καταλάβουμε τη διαφορά του Coaching με άλλες υπηρεσίες ανάπτυξης και στήριξης.

 • Ψυχοθεραπεία – Coaching

Η Ψυχοθεραπεία ασχολείται με τη δυσλειτουργία και τις εσωτερικές συγκρούσεις του ατόμου από το παρελθόν. Το επίκεντρο της θεραπείας είναι συνήθως η επίλυση ψυχολογικών τραυμάτων που προκύπτουν από το παρελθόν και μπλοκάρουν τη συναισθηματική λειτουργία του ατόμου στο παρόν.

Το Coaching δεν είναι θεραπεία, δεν ασχολείται με τα ψυχολογικά τραύματα της παιδικής ηλικίας, εστιάζει στο εδώ και τώρα και βοηθάει το άτομο να σχεδιάσει το μέλλον του. Επιπλέον, υποστηρίζει την προσωπική ή την επαγγελματική του ανάπτυξη βασιζόμενο στην αλλαγή που το ίδιο το άτομο θα πετύχει επιδιώκοντας αποτελέσματα σε συνδυασμό με συγκεκριμένους στόχους και ενέργειες.

 • Συμβουλευτική – Coaching

Τα όρια μεταξύ συμβουλευτικής και Coaching είναι αρκετά δυσδιάκριτα. Αν και οι συμβουλευτικές προσεγγίσεις ποικίλουν, η βασική διαφορά μεταξύ Coaching και Συμβουλευτικής είναι ότι ο σύμβουλος θα αναζητήσει τη ρίζα του προβλήματος, θα διαγνώσει τα προβλήματα, θα τα ορίσει κάποιες φορές και μετά θα εφαρμόσει τις απαραίτητες λύσεις.

Αντίθετα, ο Coach δεν κάνει διαγνώσεις, ξεκινά με το εδώ και τώρα και εστιάζει στο μέλλον υποστηρίζοντας τους Coachees να αναλάβουν δράση και να δημιουργήσουν τις δικές τους λύσεις.

 • Mentoring – Coaching

Σχετικά με τη διάκριση Coaching και Mentoring έχει γίνει μεγαλύτερη συζήτηση από ότι με άλλες μορφές συμβουλευτικής. Ο Μέντορας είναι ο «ειδικός» που μεταφέρει σοφία και γνώση ενώ παρέχει και καθοδήγηση βασισμένη στις δικές του εμπειρίες. Το Mentoring μπορεί να περιλαμβάνει, πληροφόρηση, συμβουλευτική και Coaching.

Ο Coach δεν παρέχει πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές αλλά εστιάζει στο να υποστηρίξει τους Coachees να ανακαλύψουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους για να μπορέσουν να θέσουν και να κατακτήσουν τους δικούς τους στόχους. Το Coaching δεν βασίζεται στο ότι είναι πιο έμπειρος και ειδήμων o Coach από τον Coachee στα θέματα που αναλύονται.

 • Εκπαίδευση – Coaching

H εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια προσέγγιση που έχει ως επίκεντρο τον εκπαιδευτή ο οποίος θέτει στόχους εκπαίδευσης και ορίζει την ατζέντα. Η εκπαίδευση υιοθετεί ένα γραμμικό τρόπο μάθησης με καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένη διδακτέα ύλη.

Στο Coaching οι στόχοι τίθενται από το άτομο ή την ομάδα σε συνεργασία με τον Coach. Το Coaching είναι λιγότερο γραμμικό και δεν έχει καθορισμένο πρόγραμμα.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, πολλοί και διαφορετικοί οι ορισμοί του Coaching με πολλούς να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Ακολουθούν οι πλέον χαρακτηριστικοί ορισμοί:

«…Το coaching βοηθά τους ανθρώπους να επιτύχουν. Το Coaching ξεκλειδώνει τις δυνατότητες των ανθρώπων να μεγιστοποιήσουν τη δική τους επίδοση. Τους βοηθά να μάθουν και όχι να διδαχθούν» Whirtmore (2009).

«..Το coaching είναι η τέχνη της διευκόλυνσης της απόδοσης, της μάθησης και της ανάπτυξης ενός άλλου..» Downey (2003).

«…Το Coaching είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων κάποιου έτσι ώστε η απόδοση του στην εργασία να βελτιωθεί, έχει στόχο την υψηλή απόδοση και τη βελτίωση στην εργασία αν και μπορεί να έχει και αντίκτυπο στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. Συνήθως διαρκεί λίγο και εστιάζει σε συγκεκριμένες δεξιότητες και επιδιώξεις.» Jessi Jarvis, “The Case for Coaching” (CIPD, 2006).

Από τους παραπάνω ορισμούς είναι εμφανές ότι το Coaching είναι ένα μέσο συστηματικής αύξησης της απόδοσης του ατόμου. Η λέξη απόδοση είναι ευρεία έννοια και έχει εφαρμογή είτε σε οργανωσιακό περιβάλλον είτε σε οικογενειακά θέματα είτε σε προσωπικά ζητήματα.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε και πάλι ότι Coaching δεν είναι καθοδήγηση, δεν επικεντρώνεται στο παρελθόν, δεν θεραπεύει τραύματα και δεν είναι ψυχοθεραπεία. Ο Coach δεν αναλαμβάνει να βρει τη λύση του προβλήματος και δεν εκτελεί εκείνος τη δράση του Coachee. Μεταφορικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως η «άμαξα μεταφέρει κάποιον από το χώρο στον οποίο βρίσκεται σε ένα νέο χώρο που επιθυμεί», έτσι και ο Coach μεταφέρει τον Coachee (πελάτη), από την τωρινή του θέση σε μια νέα επιθυμητή θέση.

Το coaching ουσιαστικά «ξεβολεύει δημιουργικά» τον πελάτη από την οικεία θέση που είναι σήμερα (comfort zone) και τον πιθανό αρνητισμό που κουβαλάει μέσα του, ενδεχομένως ως κατάλοιπο του παρελθόντος. Βοηθάει τον πελάτη να δει μπροστά, για να προχωρήσει μπροστά, ακόμα και σε μέρη άγνωστα αλλά και συναρπαστικά και να ορίσει και τον δρόμο που θα πάρει, το πλάνο δράσης του.

Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για έναν άνθρωπο να:

 •   ξεκαθαρίσει το δικό του τοπίο
 •   πιστέψει στα όνειρά του
 •   θέσει συγκεκριμένους στόχους
 •   ξεδιπλώσει τα ταλέντα του
 •   δράσει στοχευμένα
 •  αλλάξει υιοθετώντας μόνο πρακτικές που έχουν αποδειχθεί για τον ίδιο ότι έχουν θετικό αποτέλεσμα
 •   πετύχει τα θέλω του και εντέλει… να ευτυχίσει!

Κόστος Σεμιναρίου :

Σχετικά με το πως θα εξασφαλίσετε θέση

Επικοινωνήστε στα 211-4117496 & 6955-661491 ή στείλτε e-mail στο info@hlioyxoros.gr  Κράτηση θέσης με την κατάθεση προκαταβολής.

Ημερομηνίες Σεμιναρίου

——————————–