Usui Reiki

Η εκπαίδευση του Reiki δίδεται σε τρία επίπεδα, που ονομάζονται Βαθμοί. Ο δάσκαλος μεταβιβάζει στο μαθητή με τη διαδικασία των συντονισμών την ικανότητα σύνδεσης με την Πηγή και τη διοχέτευση της ενέργειας του Reiki.

1ος Βαθμός

Στον 1ο Βαθμό διδάσκεται η προέλευση και ιστορία του Reiki, διαλογισμός, Ιαπωνικές τεχνικές και βασικές θέσεις χεριών για τις συνεδρίες. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να συντονιστούν με την ενέργεια Reiki με σκοπό τη βελτίωση της ζωής τους. Ο δάσκαλος ανοίγει τα ενεργειακά κέντρα του μαθητή με τον συντονισμό. Έτσι γίνεται το άνοιγμα στην Συμπαντική Ζωτική Ενέργεια! Η ισχύς της ενέργειας που δέχεται ο μαθητής είναι τεράστια, αν λάβουμε υπόψη ότι ο ενεργειακός συντονισμός ισοδυναμεί με 75 συνεδρίες Reiki!

Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το σώμα του και το τροφοδοτεί με ενέργεια, αγάπη και φως και αρχίζει να κατανοεί το σπουδαίο ρόλο που παίζει στο θέμα της Δημιουργίας, αφού το σώμα του είναι το όχημα που διαθέτει για την εκδήλωση του Ανώτερου Εαυτού του στη Γη. Μετά τους τέσσερις συντονισμούς, ακολουθεί μία περίοδος καθαρισμού, διάρκειας 21 ημερών (συμβολίζει την περίοδο που ο Δάσκαλος Usui έμεινε στο όρος Κουράμα), όπου ο ασκούμενος κάνει καθημερινά αυτοθεραπεία και μετά το διάστημα αυτό είναι σε θέση να μοιραστεί Reiki με δικούς του ανθρώπους.

Για την παρακολούθηση του 1ου βαθμού δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, άλλου είδους γνώσεις η προεργασία.

2ος Βαθμός

Στον 2ο Βαθμό συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει την εκπαίδευση του 1ου Βαθμού και γίνεται η εκμάθηση των τριών συμβόλων, καθώς και οι χρήσεις τους, νοητική θεραπεία, τεχνική θεραπείας από απόσταση και δίνεται ένας συντονισμός. Σε αυτό το επίπεδο ο μαθητής γνωρίζει το νοητικό και το συναισθηματικό του σώμα.

Με τη χρήση των συμβόλων μπαίνει στο υποσυνείδητό του και καθαρίζει αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα. Επίσης καθαρίζει παλιά πρότυπα, παγιωμένες αντιλήψεις και συνήθειες και προχωρά μπροστά για την εκπλήρωση του σκοπού της ζωής του. Στο αιθερικό πεδίο, μπορεί να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά του, με σκοπό να φέρουν στη ζωή τους φως, αγάπη, δύναμη και γαλήνη, μέσω της τεχνικής θεραπείας από απόσταση.

Μετά το δεύτερο βαθμό ο ασκούμενος μπορεί να κάνει συνεδρίες σε άτομα και εκτός του στενού οικογενειακού του κύκλου, αλλά και σε φιλικά του πρόσωπα, καθώς και να μοιράζεται Reiki από απόσταση.

3ος Βαθμός

Ο 3ος Βαθμός απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και πρακτική του 1ου και 2ου Βαθμού και επιθυμούν να προάγουν την πνευματική τους ανάπτυξη αλλά και να βοηθήσουν άλλους, μέσω της άσκησης και διδασκαλίας του Reiki. 

Στον 3Α Βαθμό δίνεται ένας συντονισμός και γίνεται η εκμάθηση του συμβόλου του Δασκάλου.

Στον 3Β γίνεται η εκμάθηση των συντονισμών/μυήσεων για όλους τους Βαθμούς Reiki, προκειμένου οι μαθητές να είναι σε θέση να διδάξουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους το Reiki.

Οι μαθητές ακολουθούν πρακτική άσκηση και δωρεάν παρακολούθηση των συντονισμών/σεμιναρίων του 1ου και 2ου Βαθμού Reiki, τόσων, όσων απαιτείται από τους ίδιους ή μετά από υπόδειξη του δασκάλου τους. Ο 3ος Βαθμός δεν συνεπάγεται “αυτόματη φώτιση”, αφού κανένα δίπλωμα δεν σε κάνει ”δάσκαλο”. Η μάθηση συνεχίζεται αδιάκοπα καθώς υπάρχουν πολλά πεδία προς εξερεύνηση.

Αυτός ο Βαθμός φέρει και την μεγαλύτερη ευθύνη, για την μετέπειτα προσωπική μας πορεία, αλλά και για όσα διδάξουμε/μεταδώσουμε σε άλλους, για να βαδίσουν στο δικό τους φωτεινό μονοπάτι. Ο δρόμος του δασκάλου, είναι ο δρόμος της καρδιάς και αυτό δεν διδάσκεται σε κανένα σεμινάριο αλλά μόνο βιώνεται εσωτερικά. Ο μεγαλύτερος Δάσκαλος είναι αυτός που βρίσκεται μέσα μας.

Περιλαμβάνει:

  • Επανάληψη του 1ου & 2ου Βαθμού Reiki
  • Διδάσκεται το παραδοσιακό Master Σύμβολο Reiki, οι χρήσεις του και γίνεται εξάσκηση σε αυτό
  • Δίνεται η τελευταία Μύηση του Reiki, που δυναμώνει τη ροή της ενέργειας (Μύηση Master Επιπέδου)
  • Γίνονται Διαλογισμοί και Τεχνικές Reiki (Προχωρημένες Τεχνικές Master)
  • Διδάσκεται το πως γίνονται οι συντονισμοί Reiki, σε όλα τα επίπεδα (3Β)
  • Πως γίνεται η διδασκαλία και των τριών επιπέδων Reiki (3Β)
  • Παροχή σημειώσεων

Μετά το πέρας κάθε Σεμιναρίου, λαμβάνεται πτυχίο από δασκάλα μέλος του “Πανελλήνιου Συλλόγου Reiki”, το οποίο δηλώνεται από την ΕΙΔΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ του Συλλόγου, που φέρει το πτυχίο κάθε Βαθμού.


Εργαστήρι Πρακτικής Εξάσκησης

Ως “ΗΛΙΟΥ ΧΩΡΟΣ“, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση. Ιδίως για εκείνους που επιθυμούν να λάβουν την εκπαίδευση 3ου Βαθμού, η πρακτική εξάσκηση αποτελεί για εμάς βασική προϋπόθεση. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, δημιουργήσαμε το ‘’Εργαστήρι Πρακτικής Εξάσκησης’’, όπου οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ανταλλαγή συνεδριών και πρακτική εξάσκηση Reiki, στο χώρο μας και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται, είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε μέσω e-mail. Επίσης, μπορούν να φέρουν κι ένα άτομο της επιλογής τους, το οποίο γνωρίζουν πως επιθυμεί να μάθει περισσότερα για το Reiki και θα μπορούσε γενικότερα να ωφεληθεί από αυτές τις δωρεάν συνεδρίες.